Znak klubu

Mestská časť
Považské Podhradie

Šachový Klub

Považské Podhradie

SLOVAKIA

MAIL BOX

Kontakt na nás

Stránka ŠK Považské Podhradie
sa presunula na facebook
https://www.facebook.com/groups/1475810512645645/
Nábor do Šachového klubu
Považské Podhradie

Šachový klub Považské Podhradie nadobudol právnu subjektivitu k 30.8.1999 na Ministerstve vnútra SR ako právne samostatný subjekt.
IČO : 36114642 , DIČ :
2021532161 číslo účtu 0360940637/0900

Poukážte 2% z daní pre Šachový klub Považské Podhradie

Krúžok mladých šachistov má svoju prezentáciu na: https://sites.google.com/site/sachovekruzkyskpp/

UDALOSTI ZO SVETA ŠACHU ŠACHOVÉ SPRÁVY UDALOSTI ZO SVETA ŠACHU

Súťaž 3.liga / B2 Trenčiansky kraj , 4.liga / B21 Trenčiansky kraj
Hracia miestnosť Kultúrny dom Považské Podhradie , MHD z Považskej Bystrice
Tréning Každý štvrtok o 17.00 hod.

Pozývame všetkých priaznivcov kráľovskej hry do nášho klubu.

Open turnaj 4-členných družstiev                Open turnaj o majstra PP

Z histórie klubu        Download         Rôzne 

 Email Šach        Fotoarchív        Hrad Bystrica

3.liga B2 13/14       4.liga B21 13/14

Welcome          Club history         Archive          Miscellaneous          Links

 Photos        Castle Bystrica


Posledná aktualizácia 11.1.2014